Als het slachtoffer overlijdt als gevolg van een ongeval, verliezen de nabestaanden het leven. Dit zijn naaste verwanten op basis van art. Burgerlijk Wetboek 6:108 heeft recht op vergoeding van verlies van mensenlevens, te weten: De echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner van de overledene en minderjarige kinderen. Voor deze groep maakt het niet uit of ze tijdens zijn leven door het slachtoffer worden onderhouden. Kinderen van 18 jaar en ouder komen niet meer in aanmerking voor vergoeding, tenzij ze studeren op het moment van overlijden. Andere familieleden en familieleden van de overledene. De groep moet bewijzen dat de slachtoffers gedurende hun leven zelfvoorzienend zijn.

Een persoon die vóór het overlijden van het slachtoffer met hem/haar in een gezin woonde en door het slachtoffer werd opgevoed. Deze mensen moeten bewijzen dat ze als gezin bij hem/haar woonden toen het slachtoffer stierf. Het slachtoffer steunde zichzelf. Zonder het slachtoffer zouden ze niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Als het slachtoffer nog bestaat, blijft de samenwoning bestaan.Na overlijden worden alleen kosten van uitvaart (begrafenis of crematie) en kosten van verlies (verloren) levensonderhoud door de verantwoordelijke vergoed. De kosten van uitvaartdiensten worden niet vergoed voor kosten die door de uitvaartverzekering zijn vergoed: deze kosten worden in mindering gebracht op de te betalen vergoeding. Op de te betalen vergoeding worden bijvoorbeeld ook uitkeringen voor levensverzekeringen of ongevallenverzekeringen in mindering gebracht.

Geen recht op schadevergoeding

Er is geen recht meer op schadevergoeding na overlijden, maar als het letselschadeslachtoffer later overlijdt (door zijn/haar letsel) en de letselschadezaak loopt al op het moment van overlijden, dan kan in sommige gevallen recht op schadevergoeding ontstaan. Als de persoon die verantwoordelijk is voor de schadevergoeding vóór het overlijden op de hoogte is gebracht, heeft hij recht op schadevergoeding. Er zijn twee schadegevallen die voldoen aan de voorwaarden voor vergoeding van overlijdensschade: uitvaartkosten en verlies van leven. De kosten van uitvaartdiensten zijn inclusief doodskisten, (kerk)diensten, uitvaart- en hulpvoertuigen, overlijdensberichten, rouwkaarten, dankbetuigingen, etc. Op de uitvaartkosten worden in mindering gebracht de kosten die door de uitvaartverzekering op grond van verzekering zijn vergoed.

Verlies van levensonderhoud

Onder verlies van levensonderhoud wordt verstaan ​​de alimentatie die de overledene verstrekt ten behoeve van zijn of haar minderjarige kinderen, echtgenoot/geregistreerd partner en iedereen die een familieband met hem/haar heeft. Nabestaanden die door het overlijden van het slachtoffer in hun levensonderhoud zijn geraakt en in aanmerking komen voor schadevergoeding, moeten vervolgens hun financiële toestand zoveel mogelijk herstellen vóór het overlijden van het slachtoffer. Levensverzekeringen, ongevallenverzekeringen, andere verzekeringen en alle uitkeringen uit de Anw worden in mindering gebracht op de vergoeding bij overlijden. Benieuwd naar meer informatie? Bekijk dan de mogelijkheden van Letselschade advocaat Tillburg of letselschade advocaat in Nijmegen zodat je zeker weet dat je de juiste keuze zult gaan maken.